Ustoz yodi. Shaxsiyati ham ilmidek baland olim

https://sof.uz/post/ustoz-yodi