Sovg'aga imperatordan kema olgan elchi

http://uza.uz/oz/society/sov-aga-imperatordan-kema-olgan-elchi-28-06-2020