Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo instituti “Noyob ilmiy asbob-uskunalardan jamoaviy foydalanish Markazi”ga uyushtirilgan press-tur

http://tnews.uz/o%CA%BBzbekiston-respublikasi-fanlar-akademiyasi-bioorganik-kimyo-institutinoyob-ilmiy-asbob-uskunalardan-jamoaviy-foydalanish-markaziga-uyushtirilgan-press-tur/