Korrupsiyaga qarshi kurashish

  1. Korrupsiya qarshi kurashish to’g’risida O’zbekiston Respublikasining qonuni
  2. Xodimlar xatti-harakatiga oid korrupsiyani oldini olish boʼyicha murojaat
  3. Korrupsiyaga qarshi kurashish boʼyicha idoraviy hujjatlar
  4. Аmalga oshirilayotgan ishlar