Ilmiy tashkilotlarni moliyalashtirish tizimidagi o╩╝zgarishlar

https://yuz.uz/news/ilmiy-tashkilotlarni-moliyalashtirish-tizimidagi-ozgarishlar-