Fanlar akademiyasi Boshqaruv apparatining tashkiliy tuzilmasi