Amir Temur davrida qurilgan Arki oliyadan turizm obyekti sifatida foydalanish mumkin

http://zarnews.uz/uz/v65