Yadro fizikasi instituti faoliyati rivoji yangi bosqichda

https://uza.uz/uz/posts/yadro-fizikasi-instituti-faoliyati-rivozhi-yangi-bosqichda_240227