O'zbekistonning 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi -Hasan Bobojonov bilan suhbat