O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi rahbarlari funksiyalari

O’zR Fanlar akademiyasi rahbariyati

O’zR Fanlar akademiyasi prezidentining asosiy vazifalari:


O’zR FA vitse-prezidentlarining asosiy vazifalari:

   

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bosh ilmiy kotibining asosiy funksiyalari:

 

FA boshqaruv apparati, tashkilotlari va muassasalarida axborotlashtirish jarayonlarining yuqori darajada bo’lishi uchun javob beradi:

 

FA nomidan boshqa vazirlik va idoralar tomonidan o’tkazilayotgan turli tanlov, komissiya va ishchi guruhlari ishida ishtirok etadi.