Fanlar akademiyasi ilmiy tashkilotlarining ayrim xodimlari maoshi miqdoriga o‘zgartirishlar kiritiladi

https://kun.uz/news/2021/03/04/fanlar-akademiyasi-ilmiy-tashkilotlarining-ayrim-xodimlari-maoshi-miqdoriga-ozgartirishlar-kiritiladi