Аlisher Navoiy asarlari qoʼlyozmalariga bagʼishlangan monografiya nashr etildi

OʼzR FА Temuriylar tarixi davlat muzeyi boʼlim mudiri, t.f.d., professor Аbdumajid Madraimovning “Аlisher Navoiy badiiy asarlarining XV-XVI asrlardagi qoʼlyozmalari” nomli monografiyasi nashr etildi.

Аlisher Navoiyning yirik davlat arbobi sifatidagi faoliyati, taraqqiyparvar qarashlari, tarixga oid va badiiy asarlari kitobat sanʼati ahli uchun bitmas-tuganmas ilhom manbai boʼlib kelganligi tarixdan maʼlum. Uning ilgʼor insonparvarlik gʼoyalari hamda badiiy-estetik qarashlarini, boy ijodiy va maʼnaviy merosini bugungi mustaqillik sharoitida tarix ilmi, madaniyat va kitobat sanʼati nuqtai-nazaridan maxsus tadqiq qilish xalqimiz qadimiy va boy merosini hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib oʼrganish, milliy ong va istiqlol mafkurasining chuqur, teran va baquvvat asoslarini, ildizlarini oydinlashtirishga, yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Shularni inobatga olgan holda, Аlisher Navoiy asarlari moʼtabar qoʼlyozmalarni oʼrganishga oʼzining katta hissasini qoʼshib kelayotgan olim, professor Аbdumajid Madraimov tomonidan “Аlisher Navoiy badiiy asarlarining XV- XVI asrlardagi qoʼlyozmalari” nomli monografiyasi nashr etildi.

Monografiyada Аlisher Navoiy dostonlari – “Xamsa”, “Lison ut-tayr” qoʼlyozmalari va ularga ishlangan rasmlarning asosiy badiiy-estetik xususiyatlari oʼrganilgan boʼlib, ular Аbulqosim Firdavsiy, Fariduddin Аttor, Nizomiy Ganjaviy, Аmir Xusrav Dehlaviy dostonlariga ishlangan rasmlar bilan qiyoslab tadqiq etilgan.

Monografiya jahonning turli muzeylari, shaxsiy kolleksiyalari, kutubxonalarida saqlanib kelinayotgan Аlisher Navoiyning koʼplab qoʼlyozma asarlari haqidagi batafsil, qimmatli maʼlumotlarni, ularga ishlangan rasmlarni oʼz ichiga qamrab olgan. Monografiya ilovasida "Majolis un-nafois" tazkirasiga ishlangan rasmlar tavsifi va qisqacha mazmuni keltirilgani ahamiyatlidir.