Tibbiyot uchun mahalliy diagnostikumlar ishlab chiqarish maydoni tashkil etilmoqda

https://yuz.uz/news/tibbiyot-uchun-mahalliy-diagnostikumlar-ishlab-chiqarish-maydoni-tashkil-etilmoqda