Nashrlar

1. O'zbek tilining izohli lug'ati (5 jildli) - Toshkent, 2020. (Lotin alifbosida) 80 000 ga yaqin so'z va so'z birikmasi 

2. O'zbek tilining izohli lug'ati (5 jildli) - Toshkent, 2020. (Kiril alifbosida) 80 000 ga yaqin so'z va so'z birikmasi 

3. Ijtimoiy – siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug‘ati - Toshkent, 2020. O‘zRFA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutining olimlari A.Madvaliev, N.Mahkamov, Sh.Ko‘chimov va Z.Mirahmedovalar tomonidan tuzildi

4. KITOB AL-MUSIQA AL-KABIR - Toshkent, 2020. 

5. ТРАКТАТЫ О МУЗЫКЕ - Ташкент, 2020.

6. O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobi, O'SIMLIKLAR 1-jild (II-Jild) - Toshkent, 2019. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi

7. O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobi, HAYVONLAR 2-jild (II-Jild) - Toshkent, 2019. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi

8. Hikoyatlar haqiqati - Toshkent, 2021. O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti