Fakt 24 | Yangi laboratoriya: yangi turdagi preparatlar tayyorlash jarayoni tezlashadi