О‘zbekistonda ijtimoiy fanlar
О‘zbekistonda ijtimoiy fanlar

Bosh muharrir, tarix fanlari doktori B.A.Abduhalimov, 

100047, Toshkent sh, Ak. Y.G'ulomov ko'chasi 70, 

O'zR FA Prezidiumi,

tel.: 2333802