O'zbek tili va adabiyoti
O'zbek tili va adabiyoti

Bosh muharrir, filologiya fanlari doktori N.M.Maxmudov, 

100170, Toshkent sh, I.Mo'minov ko'chasi 9, 

O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti,

tel. 2624264

 

 

Mundarija 2017-yil №1