Sharqshunoslik
Sharqshunoslik

Bosh muharrir, tarix fanlari doktori B.A.Abduhalimov, 

100170, Toshkent sh, Mirzo Ulug'bek ko'chasi 81, O'zR FA Sharqshunoslik instituti,

tel.: 2625277, 2625461, 

e-mail: uuvhs@globalnet.uz