О‘zbekiston arxeologiyasi
О‘zbekiston arxeologiyasi

Bosh muharrir, tarif fanlari doktori T.Sh.Shirinov, 

140000, Samarqand sh, Temur Malik ko'chasi 3, O'zR FA Arxeologiya instituti,

tel. 8 366 2321513,

faks: 8 366 2310039, 

e-mail: akademsam@uzpak.uz