O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpoq bo'limi axborotnomasi
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpoq bo'limi axborotnomasi

Bosh muharrir, professor N.K.Aimbetov, 

230100, Nukus, Berdax shox ko'chasi 41,

Tel. 8 361 2221744, 

e-mail: istnuk@mail.ru