Yadro energetikasi sohasida xalqaro konferensiya o'z ishini boshladi