Xalqimiz jasorati va matonati barhayotdir

http://uza.uz/oz/society/khal-imiz-zhasorati-va-matonati-bar-ayetdir-07-05-2020