Taniqli folklorshunos olim Mamatqul Jo'rayev xotirasiga bag'ishlanadi