«Seysmologiya muammolari» jurnali arxivi

2019 - yil 1 son

2019 - yil 2 son

2020 - yil 1 son

2020 - yil 2 son

2020 - yil 3 son

2021 - yil 1 son