Radiotsion texnologiyalar sohasida qo'shma korxona tashkil etiladi

https://www.togri.uz/kr/zhamiyat/radiacion-tekhnologiyalar-so-asida-shma-korkhona--10054