O'zR FA ilmiy-tadqiqot muassasalaridagi obodonlashtirish ishlari