O'zbekiston va Germaniya olimlari Markaziy Osiyo florasining virtual bazasini yaratmoqdalar

http://jahonnews.uz/ru/nauka_i_zdravookhranenie/167/55252/