O‘zbek va xitoy olimlari faxriy professor unvoniga sazovor bo‘ldi

http://uza.uz/oz/society/zbek-va-khitoy-olimlari-fakhriy-professor-unvoniga-sazovor-b-30-04-2019