Moliyaviy amaliyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining 2020-yil 1-iyul holatiga rejalashtirilgan va sarflangan mablag'lar to‘g‘risida MAŹ¹LUMOT

2. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining 2020-yil uchun byudjetdan ajratilgan mablag‘larning quyi tashkilotlarga taqsimlanishi bo‘yicha MAŹ¹LUMOT