“Mikroseysmik tebranishlarni qayd etishning yangi usullari” mavzusida seminar o'tkazildi