Matematikaning zamonaviy muammolari

http://uza.uz/oz/society/matematikaning-zamonaviy-muammolari-21-05-2020?sphrase_id=8038489