Yosh olimlar konferensiyasi ma’ruza tezislari to’plamlari

1. “Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruza tezislari to’plami -2015” 2015-yil 22-dekabr.   

Yuklab olish(.pdf  ~12.6 mb)

2. “Respublika yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruza tezislari to’plami -2014” 2014-yil 18-dekabr.  

 Yuklab olish(.pdf  ~6.9 mb)

3. «Fan va ta’limni rivojlantirishda yoshlarning o‘rni» Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami -2017 yil 24 noyabr. 

Yuklab olish(.pdf ~10,3 mb)

4. "XXI asr - intellektual yoshlar asri" mavzusidagi Respublika ilmiy va ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami - 2018 yil 30 mart. 

Yuklab olish(.pdf ~3,5 mb)