O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasida qo'llaniladigan normativ huquqiy aktlar