O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoyishlari

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi 01.05.2006 y. F-2488 «Xorazm Ma’mun akademiyasini zamonaviy ilmiy-laboratoriya uskunalari bilan jihozlash to’g’risida». Farmoyish asosida Xorazm Ma’mun akademiyasi faoliyatining ustuvor yo’nalishlariga muvofiq ilmiy-texnikaviy masalalarni hal etish uchun xorijda ishlab chiqarilgan 8 xil nomdagi zamonaviy ilmiy-laboratoriya uskunalari va priborlari bilan jihozlandi

 

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi 05.09.2012 y. F-3902 «Alternativ energiya manbalarini rivojlantirish dasturini ishlab chiqish bo’yicha Ishchi guruh tuzish to’g’risida». Farmoyishga binoan alternativ energiya manbalaridan foydalanishni kengroq yo’lga qo’yish, hamda an’anaviy yoqilg’i-energetik resurslardan maqsadli va oqilona foydalanish maqsadida muqobil energiya manbalarini rivojlantirish 2013-2017 y. dasturini rivojlantirish bo’yicha ishchi guruh tashkil etildi va guruhning asosiy vazifalari belgilandi.