Hududiy bo'linmalar

I. Qoraqalpoq mintaqaviy bо‘limi

1. Qoraqalpog‘iston tabiiy fanlar ilmiy-tekshirish instituti

2. Qoraqalpog‘iston gumanitar fanlar ilmiy-tekshirish instituti

 

II. Xorazm Ma’mun akademiyasi

Ilmiy laboratoriyalar. Noyob obyektlar va to'plamalar

 

III. Navoiy bo‘limi

Ilmiy laboratoriyalar