O'zbek va jahon arxeologlaridan navbatdagi kashfiyot

http://uza.uz/oz/society/zbek-va-zha-on-arkheologlaridan-navbatdagi-kashfiyet-10-09-2019