Выставка эпохи Бабуридов открылась в Ташкенте

https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/43137-vystavka-epohi-baburidov-otkrylas-v-tashkente.html