Fanlar akademiyasi olimlari tomonidan o‘zbek tili punktuatsiyasiga oid qo‘llanma yaratildi

https://kun.uz/news/2021/03/05/fanlar-akademiyasi-olimlari-tomonidan-ozbek-tili-punktuatsiyasiga-oid-qollanma-yaratildi