O'zR FA Navoiy bo'limi -Bentonit gillaridan foydalanib chigitni qobiqlab ekish innovatsion loyihasi