Meva-sabzavotlarni global isishga qarshi moslashtirish (O'zR FA Genomika va bioinformatika markazi)